hire.nl heeft kwaliteit hoog in haar vaandel staan. Daarom hechten wij veel waarde aan het conformeren aan de NVP sllicitatie code. De NVP Sollicitatiecode (hierna te noemen: ‘de code’) bevat basisregels die organisaties en sollicitanten naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures. Het doel van de code is een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure.

De NVP zal de praktijk van werving en selectie door organisaties volgen en haar invloed aanwenden om deze op het door haar voorgestane peil te brengen en te houden. De code is opgesteld in overleg met de Stichting van de Arbeid.

[pdf-embedder url=”https://www.hire.nl/wp-content/uploads/2018/11/NVP_sollicitatiecode_2016-1.pdf” title=”NVP_sollicitatiecode_2016 (1)”]